Lesgeven op lokale scholen

Dit is een uitdagend programma wat je veel voldoening zal geven. Het is voor kinderen erg belangrijk om Engels te leren om hun zelfvertrouwen te vergroten maar ook voor het krijgen van banen en het creëren van kansen.

De openbare scholen verkeren vaak in slechte staat, er zijn weinig middelen en weinig gekwalificeerde docenten. De overheid doet niks aan het onderwijssysteem en vaak zijn methodes alweer verouderd. School is vaak duur voor de bevolking en niet veel jongeren maken hun school af. Daarom hebben wij jou nodig!

Naast Engelse les hebben voorgaande vrijwilligers ook andere lessen gegeven afhankelijk van hun studie of behoeften van de kinderen. Andere lessen zijn geweest: Gym / yoga – meditatie / muziek / geografie / teambuilding activiteiten.

De docenten zijn vriendelijk en zullen je op weg helpen en de kinderen zijn erg leergierig. De leeftijden van de kinderen zijn tussen de 4 en 16 jaar. Je mag altijd je eigen voorkeur geven voor welke leeftijd je les wil geven maar we kijken ook naar welke klas je kennis het meeste nodig heeft.

Samen met de docenten en jezelf, zorg je voor motivatie en toekomstmogelijkheden door op creatieve wijze de kinderen of jongeren les te geven. Naast dat je de kinderen les geeft, vragen we je ook om de docenten les te geven om zodat zij met meer zelfvertrouwen en meer kennis voor de klas kunnen staan.

Dit zullen jouw taken zijn

  • Het observeren van de klas in de eerste week. Dit zal je helpen om de lessen voor te bereiden en het niveau in te schatten van hun Engels.
  • Je assisteert de docent tijdens de les en/of je geeft je eigen les. Elke les duurt 45 minuten en er is school van zondag tot en met vrijdag. Naar eigen voorkeur is het mogelijk om in de onderbouw of bovenbouw les te geven.
  • Het voorbereiden en geven van zelf bedachte lessen.
  • Het organiseren van extra activiteiten zoals tekenen, sport, drama of andere activiteiten in overleg met de school coördinator. Je regelt de materialen en andere randvoorwaarden die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. School staat altijd open voor nieuwe ideeën.
  • Het voeren van gesprekken is vooral belangrijk om te oefenen met de leerlingen.
  • Wanneer een docent afwezig is, kan je gevraagd worden zijn of haar les over te nemen. De indeling van de lessen is jouw verantwoordelijkheid.
  • Het kan voorkomen om andere vakken die in het Engels worden gegeven, zoals wiskunde en natuurkunde, over te nemen.
  • In de pauze is de gelegenheid om informeel met de leerlingen om te gaan en hun Engels verder te ontwikkelen door eenvoudige gesprekken.
  • Bijles geven aan de leerlingen die achterlopen of meer aandacht nodig hebben.

Scroll naar top